เกี่ยวกับผู้จัดทำ

นางสาวอังคณา    ไชยอุปละ  (ครูก้อย)

ครู  อันดับ  คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สังกัด  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  34  (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน

ระดับอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย

ข้อมูลด้านการสอน  ปีการศึกษา 1/2555

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชาการแต่งคำประพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s