ที่มา/เรื่องย่อ

เวตาล  เป็นชื่อตัวละครตัวเอกของเรื่อง นิทานเวตาลมีหลายเรื่องด้วยกัน

ผู้แต่ง  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)     พระนามเดิม พระองค์เจ้ารัชนี  แจ่มจรัส     นามแฝง  น.ม.ส. นำมาจากพยัญชนะตัวสุดท้ายของชื่อ และนามสกุล

ลักษณะการแต่ง  ร้อยแก้วประเภทนิทาน  มีคำประพันธ์แทรกบ้างบางตอน

ที่มาของเรื่อง        น.ม.ส. ทรงใช้นิทานเวตาลฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์ริชาร์ด เอฟ เบอร์ ตัน เป็นหลัก  ในการเรียบเรียงเป็นภาษาไทย  ทรงเรียบเรียงเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑

สาระสำคัญของนิทานเวตาลเรื่องที่ ๑๐
กรุงธรรมปุระ  มีพระชาทรงนามท้าวมหาพล  มีพระมเหสีซึ่งเป็นสาวไม่รู้จักแก่ และมีพระราชธิดาที่เปรียบได้ดุจพี่กับน้อง  มากกว่าแม่กับลูก
ต่อมาเกิดศึกขึ้นที่กรุงธรรมปุระ  ท้าวมหาพลพ่ายแพ้  พาพระมเหสีและพระราชธิดา หนีออกจากเมืองเพื่อไปยังเมืองเดิมของพระมเหสี     ถูกพวกภิลล์ซึ่งเป็นโจรปล้น  พระราชาต่อสู่จนสิ้นพระชนม์  พระมเหสีและพระราชธิดาพากันหนีออกจากหมู่บ้านโจร จนหมดกำลัง
ท้าวจันทรเสนและพระราชบุตรเสด็จออกล่าสัตว์มาพบรอยเท้าพระมเหสีและพระราชธิดา จึงอนุมานว่านางที่มีรอยเท้าเล็กคงเป็นสาวน้อย  รอยเท้าใหญ่คงเป็นสาวใหญ่     จึงตกลงทำสัญญาแบ่งนาง    และได้ทำการวิวาหะกลับคู่กันไป  ต่อมา บุตรและธิดาก็เกิดจากนางทั้งสอง   และบุตรและธิดาแห่งนางทั้งสองก็มีบุตรและธิดาต่อ ๆ กันไป

             เวตาลตั้งคำถามแก่ท้าววิกรมาทิตย์ว่า  ลูกท้าวจันทรเสนที่เกิดจากธิดาท้าวมหาพล และลูกมเหสีท้าวมหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรท้าวอินทรเสนนั้น  จะนับญาติกันอย่างไร     ท้าววิกรมาทิตย์ไม่ทรงตอบปัญหา   เพราะจนด้วยพระปัญญา  จึงทรงรีบพาเวตาลไปส่ง ให้แก่โยคี

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s