บทประพันธ์

        ข้าขอนบชนกคุณ             ชนนีเป็นเค้ามูล
ผู้กอบนุกูลพูน                        ผดุงจวบเจริญวัย
        ฟูมฟักทะนุถนอม             บ่บำราศนิราไกล
แสนยากเท่าไรๆ                       บ่คิดยากลำบากกาย
        ตรากทนระคนทุกข์            ถนอมเลี้ยงฤรู้วาย
ปกป้องซึ่งอันตราย                    จนได้รอดเป็นกายา
        เปรียบหนักชนกคุณ           ชนนีคือภูผา
ใหญ่พื้นพสุนธรา                       ก็บ่เทียบบ่เทียมทัน
        เหลือที่จะแทนทด              จะสนองคุณานันต์
แท้บูชไนยอัน                           อุดมเลิศประเสริฐคุณ

โฆษณา

51 responses to “บทประพันธ์

 1. หนูคิดว่า… แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรา ไม่พียงแค่นั้น แม่ยังเลี้ยงเราให้เติบโตขึ้นมาแม้ว่ามันจะลำบากแค่ไหน แต่แม่ก็ไม่เคยเกี่ยงดูแลและปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งอันตรายต่างๆ จนกระทั่งเราได้โตมา
  เราก็ครวจะทดแทนบุญคุณท่าน ด้วยการปรนนิบัติท่าน…

  น.ส.กชมน พจนารถธำรง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 17

 2. หนูคิดว่า….แม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งและไม่มีใครรักเราเท่ากับแม่คนนี้ค่ะ แม้ว่าบางครั้งเราอาจประพฤติตัวไม่ดีแต่ผู้เป็นแม่ไม่เคยคิดที่จะโกรธหรือเกลียดเรา คอยแต่จะพรั่งสอนให้เราทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว

  น.ส.สมศรี พนมค้ำจุน ชั้นม.4/1 เลขที่ 12

 3. กระผมว่า…. แม่นี้มีบุญ คุณอันใหญ่หลวง มากกกกกกกกกกกกกกก

  ไม่มีใครเปiuยบเทียบได้……

  นาม: นายพัสกร วงค์จี๋ ชั้นม.4/1 เลขที่ 8

 4. กระผมว่า…. แม่นี้มีบุญ คุณอันใหญ่หลวง มากกกกกกกกกกกกกกก

  ไม่มีใครเปiuยบเทียบได้……

 5. จากบทความ….สื่อให้เห็นถึงการระรึกและนึกถึงพ่อแม่ เพราะท่านเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเรา ทำให้เรามีวันนี้ ถ้าไม่มีท่านเราคงไม่ได้เกิดมาดูโลก ไม่ได้เติบโตจนมายืนอยู่ตรงนี้ได้ ท่านคอยอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ทะนุถนอม ยอมลำบากและอดทนทำทุกอย่างเพื่อเรา พระคุณของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่ ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบหรือทดแทนได้ หนูคิดว่าเราทุกคนเกิดมามีพ่อ มีแม่ได้แค่คนเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นขณะที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ เราในฐานะเป็นลูกก็ต้องดูแล เอาใจใส่ ทดแทนคุณ และก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงพวกท่านเสมอ เพราะท่านรักเรามากหากเราเป็นอะไรไป…คนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่ ขณะเดียวกันถ้าพ่อแม่ของเราเป็นอะไรไป เราก็จะเสียใจมาก ดังนั้นขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราจะต้องรัก ระลึก และดูแล ทดแทนคุณท่านเสมอ ก่อนที่จะสายไป การอ่านบทความนี้ถือเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงพ่อแม่อยู่เสมอ
  นางสาวขนิษฐา ต๊ะชู้ ม.4/1 เลขที่11

 6. หนูคิดว่า..กลอนประพันธ์นี้สื่อให้ถึงคุณความดีที่บิดามารดาคอยดูแลรักษากายาเลี้ยงดูเรามาจนถึงทุกวันนี้ บิดามารดานะหรือ..คือผู้สร้าง ทุกสิ่ง อันยิ่งใหญ่ คือผู้รัก คือผู้คอย คือผู้ห่วงใย ทุกเวลา ถึงเวลาที่ลูกๆทุกคนจะต้องดูแลท่าน เพราะว่าท่านไม่สามารถดูแลเราจนถึงวันสุดท้ายได้
  อารมณ์ความรู้สึกในบทประพันธ์นี้อาจจะช่วยกระตุ้นคำนึงนึกคิดที่ลูกๆ…ยังจะรักมารดาบิดาตลอดไป…และจะไม่เผลอลืมคุณค่าของใจ♥♥♥
  นางสาว ศิริลักษณ์ ปาลี เลขที่22 ชั้น 4/1

 7. แม่เป็นผู้มีพระคุณมากที่สุด ค่อยดูแลเรายามเจ็บยามไข้และยามทุกข์หรือยามสุขแม่ไม่เคยบ่น
  ไม่มีอะไรมิเปรียบเทียบเท่ารักของแม่ได้ รักของแม่ประเสริฐยิ่งนัก พระคุณของแม่ไม่มีวันทดแทนหมดสิ้นลูกที่ดีควรจะดูแลเเม่ รักเเม่ให้มากๆ อย่างกับที่ท่านรักเรามากที่สุดในชีวิต

 8. หนูคิดว่า..บทประพันธ์นี้ แสดงให้เราได้เห็นความจริงถึงพระคุณของพ่อกับแม่ เพราะพ่อแม่
  เป็นผู้มีพระคุณต่อลูก คุณของพ่อแม่ไม่สามารถมาหาสิ่งใดมาเปรียบได้ แม้ท่านจะต้องลำบาก
  สักเพียงใด ท่านไม่เคยบ่นให้ลูกฟัง เพียงเพราะว่าทำเพื่อลูก

  นางสาวมิณลภัทร เพชรอ่างขาง เลขที่ ๑๘ ชั้น ม.๔/๑

 9. ดิฉันว่า…แม่เป็นผู้มีพระคุณสุดคนานับไม่อาจเอาสิ่งใดมาเทียบได้และแม่ก็เป็นเจ้าชีวิตของลูกๆทุกคน แม่คอยปกป้องเลี้ยงดูเราตั้งแต่เราออกมาดูโลกและคอยอบรมสั่งสอนแต่สิ่งดีๆให้กับเรามาโดยตลอด บางครั้งเราทำตัวไม่ดีต่อแม่ แต่แม่ไม่เคยโกรธเราเลย ดีเท่าไหร่แล้วที่เรามีแม่คอยอยู่ข้างๆ

  น.ส.ชลธิชา เลิศพันราย ชั้นม.4/1 เลขที่ 25

 10. หนูคิดว่า….แม่คือผู้ประเสริฐ แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรา แม่คือพระในบ้าน ไม่เพียงแค่นั้น แม่คอยดูแลคอยทนุถนอมและคอยสั่งสอนเมื่อเราทำตัวไม่ดี แม้บางครั้งแม่จะด่า แม่จะตีแต่ที่แม่ทำไปก็เพราะรักเรา ดังนั้นเราควรทดแทนบุญคุณท่าน ด้วยการดูแลท่าน

 11. หนูคิดว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่รักเรามากที่สุด ถึงจะไม่ค่อยบอกว่ารักเรามากแค่ไหน แต่ท่านก็รักเรามากกว่าคนที่คอยพูดว่ารัก พ่อแม่ค่อยปลอบเรายามที่เราร้องไห้ยามที่เราแพ้แม่ก็จะคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆ ยามที่เราร้องไห้แม่ก็คอยปลอบเสมอ รักพ่อแม่มากที่สุดในโลกทำให้ทุกวันที่อยู่กับท่านมีแต่ความสุขเสมอไป
  นางสาวสุปวีณ์ วันมหาชัย ชั้นม.4/1 เลขที่ 23

 12. หนูคิดว่าบทประพันธ์ดังกล่าวนี้..พระคุณบิดามารดานั้นเปรียบเสมือนแม่น้ำอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีวันลดลง ท่านทั้งสองคอยดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีแม้ว่าจะอยากลำบากเพียงใดก็คอยปกป้องเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ ให้ลูกมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า บุญคุณครั้งนี้ยากที่จะทดแทนให้หมด
  ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลี้ยงดูท่านและตอบแทนบุญคุณที่ท่านมีให้เราเสมอมา โดยการเป็นคนดี
  ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ทำให้ท่านเสียใจ
  สุดท้ายนี้เราควรจะบอกรักบิดามารดาทุกๆวัน ไม่ใช่เฉพาะวันแม่และวันพ่อ
  “หนูรักพ่อและแม่ค่ะ♥♥♥”
  นางสาว สาวิณี ธนพรกว้างไกล เลขที่ 13 ชั้น 4/1

 13. หนูคิดว่า…แม่เป็นผู้ที่มีพระคุณสูงยิ่ง ที่ให้กำเนิดเรามาตั้งแต่เล็กจนโตแม่ดูแลเอาใจใส่คอยอยู่ข้างๆเรา ยามที่เราทุกข์แม่ก็ทุกข์ด้วย แม่สอนให้เราเป็นคนดีมีน้ำใจ ท่านคอยดูแลให้กำลังใจเราเสมอ ความรักของแม่ไม่มีรักใดเปรียบเทียบได้ เราควรตอบแทนท่านด้วยการดูแลเอาใจใส่ท่านให้ท่านมีความสุข ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อพ่อแม่ กำลังใจทุกกำลังใจจากพ่อแม่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จ

  นางสาวไพลิน บวรลักษณ์พงศ์ ชั้นม.4/1 เลขที่ 20

 14. หนูคิดว่า แม่ต้องทนทุกข์ในการที่จะต้องดูแลเราตั้งแต่เด็กๆ คอยดูแลใกล้ชิดเสมอ แม้ว่าถ้าเราโตขึ้นมา แม้ว่าแม่จะคอยดุ คอยเตือน คอยว่า อยู่เสมอ นั่นก็หมายความว่า แม่ รัก เรา

 15. หนูคิดว่า..จากบนประพันธ์นี้ บิดามารดามีพระคุณต่อเรามาก คอยเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนเราคอยถนุถนอมเราเป็นอย่างดี ไม่ให้มีสิ่งใดมาทำอันตรายเราได้ พ่อแม่ทำทุกอย่างเพื่อที่ให้เรามีความสุขเราควรจะทดแทนบุญคุณของท่านไม่ทำให้ท่านผิดหวังในตัวของเรา
  สุดท้ายนี้ เราควรเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เพื่อให้ท่านภูมิใจในตัวเรา
  นางสาว ศุภลักษณ์ วันเจ เลขที่16 ชั้น 4/1

 16. ดิฉันคิดว่า…แม่คือผู้ที่มีพระคุณต่อลูกทุกคนที่อบรมเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต..คอยจัดหาทุกอย่างมาให้ อย่างที่ลูกต้องการ แม้จะเกินความสามารถของท่าน แม่ก็พยายามหามาให้ได้และคอยเป็นเกราะปกป้องกันอันตรายจากภัยต่างๆ ในยังที่เราเจ็บป่วย ดังนั้นคำว่าแม่ ไม่มีสิ่งอื่นไดเทียบเทียมได้

  น.ส.นัฐยา ปู่จันทร์ ชั้นม.4/1 เลขที่ 19

 17. จากบทกลอน…สื่อให้เราระลึกถึงบุญคุณของพระคุณของแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรา คอยเลี้ยงดูเรา คอยทะนุถนอม คอยปกป้องเราไม่ให้มีอันตราย และยังคอยอบรมสั่งสอนเราให้เราโตขึ้นเป็นเด็กดีดังนั้น เราควรทดแทนบุญคุณท่าน โดยการดูแลท่าน และปรนนิบัติท่านตลอดไป

 18. หนูคิดว่า..บทประพันธ์ที่ได้อ่านนี้ทำให้เรารู้ซึ้งถึงพระคุณของแม่ซึ่งพระคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆทั้งปวง แม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดีแม้ว่าตนจะต้องเหนื่อยยากลำบากเพียงใดก็ตาม หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่ดีอย่างที่แม่หวังไว้ค่ะ

  น.ส.กนิษฐา มั่นคงยิ่ง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 26

 19. ดิฉันคิดว่า พ่อแม่คือ ผู้ให้ทุกอย่างคอยทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุข แม้บางครั้งท่านจะต้องลำบากขนาดไหนแต่ท่านก็ยอมทำเพื่อเรา เพราะว่าท่านรักเราท่านจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อนให้เรามีอนาคตที่ดี และยังคอย สั่งสอน คอยชี้แนะสิ่งดีๆแก่เรา คอยปกป้องเราจากอันตรายทุกครั้ง
  นางสาว ยุวดา อำไพสาคร เลขที่15 ชั้น 4/1

 20. จากบทประพันธ์ข้างต้น…ทำให้ผมคิดได้ขึ้นมาว่า พ่อและแม่เป็นดั่ง หลังคาบ้านที่ค่อยทะนุถนอมดูแลเอาใจใส่ลูกแต่ละคนจนเติบใหญ่ แม้งานหนักจะทรมานกายยากเย็นเท่าไหร่พ่อแม่ก็ยอมพลิกายเพื่อลูกแต่ละคน ต้องทนทำงานหนัก และต้องทนกับอุปสรรคอันตรายทั้งปวงนับไม่ถ้วน
  ลูกแต่ละคนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมาก็เพราะหลังคาบ้าน(พ่อ แม่) เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาก็ควรจะต้องตอบแทนพระคูณของผู้เป็นเลิศ ผู้มีขันติสูง ผู้มีความเพียรสูง และผู้มีจิตใจสูง ก็คือบิดา มารดา ผู้ประเสริฐสุดของพวกเรา
  ขอขอบคูณครับ
  นาย จาตุรันต์ พงศ์เกษมศานต์ เลขที่ 5 ชั้น ม.4/1

 21. จากบทประพันธ์หนูคิดว่า …แม่เป็นผู้ให้เกิดเราแม่ผู้เป็นคนดูแลเราตั้งแต่เล็ก แม่ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนนางพยาบาลผู้ดูแลเรายามป่วยไข้ แม่ซึ้งเป็นเหมือนคุณครูคนแรกของเรา มืออันแข็งแรงและอ่อนโยนที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความห่วงใยซึ่งคอยพยุงเราที่ล้มลงให้ลุกขึ้นอย่างสง่างาม
  สามารถดำรงชีวิตในวันต่อไปอย่างมั่นคง แม่ยอมอดทนอุ้มท้องเรามาตั้ง 9 เดือน เลี้ยงดูเรามากว่าสิบห้าปีที่ลูกเกิดมา ความรักที่แม่มีให้ต่อลูกความหวังที่จะได้เห็นลูกเติบโตอย่างงดงามในวันข้างหน้า แม่เป็นคนรักเรามากที่สุดแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่รู้ว่าแม่รักเราแค่ไหนก็ตาม ถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรความรักของแม่ที่มีต่อเราก็ยังเหมือนเดิม แม้ว่าเราจะทำผิดมามากแค่ไหน แม้ว่าเราจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แม้ว่าเราจะเป็นคนไม่ดีทำตัวก้าวร้าวต่อแม่ แม่ก็ยังเป็นห่วงเราเพราะ ไม่ว่าอย่างไรเราก็ยังเป็นลูกของแม่และแม่ก็ยังคงเป็นแต่ที่ห่วงใยเราเหมือนเดิมตลอดไป

  หนูดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ จะรักแม่ตลอดไป

  น.ส. วันทนา จันทร์เป็ง ชั้นม.4/1 เลขที่ 28

 22. จากบทปรธพันธ์ข้างต้น…ที่พูดเกี่ยวกับเเม่ ทําให้ผมคิดได้ว่าความรักของเเม่นั้นทนได้ทุก
  อย่างเเม้จะมีอุปสรรคเข้ามามากเเค่ไหน เเต่ความรักของเเม่นั้นไม่น้อยลงเลย เพราะฉะนั้นตราบใดที่เเม่ยังมีลมหายใจอยู่กับเราเเม้ว่าเราเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เราต้องรักเเม่มาก ๆ เเม้เรารักเเม่มากเเค่ไหนเเต่ก็ยังทดเเทนความรักที่เเม่เคยมีให้กับเราตั้งเเต่เล็กจนใหญ่เเม้จะทดเเทนความรักของเเม่ได้ไม่หมด เท่าที่เราทําได้เราก็ทําให้ดีที่สุด ……..( ขอบคุณครับ )

  นายนพวินท์ วนาสมบูรณ์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 1

 23. จากบทความเรื่องนี้สื่อถึง…ความรักของผู้เป็นแม่มีต่อลูก ซึ่งแม่คอยทำทุกอย่างให้กับเราและแม่ก็ไม่เคยเหนื่อยหรือบ่น และในยามที่เราไม่สบายแม่ก็คอยเช็ดตัวให้กับเรา ดังนั้นถึงเวลาที่ลูกทุกคนจะต้องตอบแทนพระคุณของแม่แล้ว คือไม่ทำให้แม่เสียใจ เป็นเด็กดีของแม่ ตั้งใจเรียน มีความกต้ญญูต่อแม่ และทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงเพื่อแม่จะได้ภูมิใจในตัวเรา

 24. จากบทความที่ได้อ่าน ผมคิดว่า แม่คือผู้ให้กำเนิด คอยดูแล คอยอบรมสั่งสอนเรา คอยปลอบเราเมื่อยามร้องให้ และแม่คอยตักเตือนเมื่อยามทำผิด ฉะนั้นเราควรทดแทนพระคุณของแม่โดยการปรนนิบติท่าน และเป็นเด็กดีของท่าน

 25. จากบทประพันธ์นี้ …หนูคิดว่า ‘เเม่’ คือ ผู้ที่ทำให้เราได้มองตาดูโลก คือคนที่รักเรามากกว่าใครเเม่ยอมเจ็บ ยอมเสียเวลา กับเก้าเดือนที่อุ้มท้องเรามา เเม่เหนื่อยมากกับทุกวันนี้ ที่คอยทำงาน รับจ้างส่งเราเรียนหนังสือ หนูสัญญากับเเม่ไว้เเล้วว่า ‘หนูจะตั้งใจเรียนจะไม่ทำให้เเม่ผิดหวัง จะเป็นเด็กดีของเเม่กับพ่อเเละทุกคน ตลอดไป ‘ เเละสิ่งที่อยากบอกกับเพื่อนๆน่ะค่ะ >ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คนที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอก็คือพระในบ้าน พ่อเเละเเม่ ที่จะคอยปลอบเราเวลาเราร้องไห้เสียใจ ดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆทุกคน รักเเม่กับพ่อให้มากๆๆๆๆๆ น่ะค่ะ ……. ^^

 26. จากบทประพันธ์นี้…หนูคิดว่า แม่คือผู้ที่ยอมทำทูกอย่างเรา และความรักของแม่มากเกินกว่าที่เราจะทดแทนได้ และความรักไหนก็เทียบกับความรักของแม่ไม่ได้ค่ะ

  ชื่อน.ส.จรัญญา กิจการถาวร
  ชั้นม.4/1 เลขที่ 33

 27. จากที่ดิฉันได้อ่านบทความข้างต้นมาแล้วดิฉันคิดว่า แม่ คือผู้ที่ให้ชีวิต ให้ความรัก ความห่วงใย
  และให้ทุกอย่างแก่ลูก ท่านยอมพลีทั้งกายและใจเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ลูกต้องการ จิตใจของแม่แม้เปรียบด้วยภูผาหรือมหาสมุทรก็มิอาจเทียบได้ พระคุณของแม่ไม่อาจตอบแทนได้แม้มีเงินทองมากมายเท่าใดก็ตาม

 28. ผมคิดว่า แม่คือผู้วิเศษและเป็นพระในบ้าน แม่ท่านเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเรา อยากบอกกับแม่ว่า ผมรักแม่มากที่สุดในโลก แม่เหนื่อยเพราะลูก แม่นั้นยิ่งใหญ่ ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบหรือทดแทนได้ ดังนั้นขณะที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ เราในฐานะเป็นลูกก็ต้องดูแล เอาใจใส่ ทดแทนคุณ และก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงพวกท่านเสมอ เพราะท่านรักเรามากหากเราเป็นอะไรไป…คนที่เสียใจที่สุดก็คือแม่

  นาย ปิยะ มณีเกยูร ม.4/2 เลขที่ 17

 29. จากผมได้อ่านบทระพันธ์ข้างต้นทำให้ผมรู้สึกว่า คำว่าแม่นี้มีพระคุณมากโดยที่เราทดแทนไม่มีวันหมด ถึงแม้ว่าเราจะดูแลแม่เหมือนแม่ดูแลเรา แต่พระคุณนี้ก็ไม่หมด เราก็แค่เป็นคนดี ตั้งใจเรียน
  มีความกตัญญูรู้คุณ และมีอนาคตที่ดี แค่นี้ถ้าทำได้แม่ก็ดีใจแล้ว

 30. จากบทประพันธ์ข้างต้นดินฉันคิดว่าพระคุณของบิดาและมารดามีค่ายิ่งกว่าอะไรคือไม่มีสิ่งไหนที่จะเทียบกับพระคุณของบิดาและมารดาเพราะท่านทั้ง 2 ดูแลเรามาตั้งเล็กจนโต คอยเฝ้าระวังดูแลเราคอยประคับประคองเรา แม้จะลำบากเท่าไรท่านทั้ง 2 ก็อดทนได้ เพื่อให้เราเติบโตเป็นคนดี

  น.ส.วรรณา กติกาโชคสกุล เลขที่ 35 ชั้นม.4/2

 31. จากบทประพันธ์ที่กล่าวมานี้…ดิฉันมีความรู้สึกว่าไม่มีพระคุณของผู้ใดจะยิ่งใหญ่เท่าบิดา มารดาของเรา ท่านคอยให้ความรักและความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่เรา พระคุณของท่านนั้นยิ่งใหญ่เกินจะทดแทน

  น.ส.วรรณิภา รำไพกระสินธุ์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 23

  น.ส.วรรณิภา รำไพกระสินธุ์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 23

 32. จากบทประพันธ์ที่ผมได้อ่านมานี้ ผมมีความรู้สึกว่า พระคุณของบิดามารดา ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ และบิดามารดาคอยให้ความรักแก่เรา ไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเกเร เด็กดื้อ
  แต่บิดามารดาก็ไม่เคยโกรธ ก็ยังรักเราที่สุดในโลก

  นายสุภาษิต พาปู ชั้น ม.4/2 เลขที่ 3

 33. ที่ผมได้อ่านมานั้น พ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณมาก ไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนได้
  ชาตินี้เรามีพ่อแม่เรามีบุญแล้ว พระคุณพ่อแม่ชาตินี้เราทดแทนไม่หมดถ้าเราไม่ตั้งใจเรียน
  ไม่เป็นเด็กดี

 34. จากบทประพันธ์ข้างต้นดิฉันรู้สึกว่า บิดามารดาของเรานั้นท่านรักเรามากท่านยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกตั้งแต่เราเล็กยังโต สิ่งเหล่านี้เราจะทดแทนให้ท่านนั้นเหมื่อนที่ท่านให้กับเรา แค่เราเป็นคนดีท่านก็สุขใจแล้ว

 35. จากบทประพันธ์ข้างต้นดิฉันมีความรู้สึกว่าพระคุณของบิดาและมารดาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และลูกคนนี้จะทดแทนแม่ ที่แม่เลี้ยงดูหนูตั้งแต่เด็กถึงจนโตและให้ความอบอุ่นจนถึงในวันนี้

 36. ดิฉันคิดว่า บุญคุณของแม่มันยิ่งใหญ่มาก เวลาเราเจ็บแม่จะเจ็บมากกว่าเราหลายเท่า พระคุณของแม่ไม่อาจทดแทนได้

 37. กระผมคิดว่า เเม่เป็นคนที่มีบุญคุณต่อเราอย่างใหญ่หลวง เเม่สมควรที่จะได้รับการยกย่อง
  บุญคุณของเเม่ไม่มีวันหมด ไปเเละไม่สามารถทดเเทนได้หมด

 38. จากบทประพันธ์….สื่อให้เห็นว่าแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณอันหาสิ่งอื่นใดเปรียบมิได้ ที่ท่านให้กำเนิดเรามาตั้งแต่เล็กจนโตแม่ดูแลเอาใจใส่คอยอยู่ข้างๆเรา ท่านสอนให้เราเป็นคนดีมีน้ำใจ ท่านคอยดูแลปกป้องเราเสมอ เราควรตอบแทนพระคุณท่านด้วยการดูแลเอาใจใส่ท่านให้ท่านมีความสุข เพราะไม่รู้ว่าแม่จะจากเราไปเมื่อได เราควรตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่และอนาคตที่ดีของเราเอง แม่ ได้คอยปกป้องเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็ก ถ้าไม่มีท่านเราก็คงไม่มีวันนี้ เพราะท่านเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเรา

 39. จากบทประพันธ์นี้ทำให้ลูกๆได้รู้ถึงความรักที่แม่มีต่อลูกแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกยอมลำบากเพื่อลูก
  แม้จะเหนื่อยแค่ใหนแม่ไม่เคยท้อเพื่อที่จะให้ลูกโตขึ้น ลูกโตแล้วจากนี้ไปถึงเวลาที่ลูกจะได้ตอบ
  แทนบุญคุณแม่แล้วลูกจะดูแลแม่อย่างที่แม่ดูแลลูกลูกจะเชื่อฟังแม่จะเป็นคนดีจะตั้ใจเรียนมีงานทำเพื่อให้แม่ได้ภาพภูมิใจ…

 40. จากบทประพันธ์นี้หนูได้อ่านหนูรู้สึกว่า แม่เป็นที่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ของหนูแม่เป็นคนที่เลี้ยงหนูตั้งแต่เล็กแม่ยอมลำบากเพื่อหนูถึงแม้แม่จะเจ็บหรือเหนื่อยแม่ก็ยอมลำบากเพื่อหนูแม่คอยปกป้องหนูมาตลอดในเมื่อยามอันตรายและในที่หนูทำอะไรลงไปกับแม่ไม่ดีขออภัยให้ลูก ณ ที่นี้ด้ยว

 41. จากบทประพันธ์สื่อให้เห็นถึงการระรึกและนึกถึงพ่อแม่ของเรา เขานั้นรักเรามาก ท่านยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกให้เติบใหญ่และแม่คือผู้วิเศษและเป็นพระในบ้าน แม่ท่านเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเรา อยากบอกกับแม่ว่า ผมรักแม่มากที่สุดในโลก ชีวิตนี้ขอให้แม่อยู่ในใจของลูกคนนี้ตลอดไป ไม่ว่าชาติใดขอเป็นลูกของแม่ทุกชาติเลย
  ขอบคุณครับ

 42. จากบทความนี้หนูืิคิดว่า

  พ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเราและยังเป็นผู้ให้กำเนิดเรา
  แม้ว่าพ่อแม่จะลำบากแค่ไหนแต่ท่านก็ไม่เคยเกี่ยงการดูแลเรา
  และยังเป็นผู้ที่เคยพร่ำสอนให้เราเป็นคนดีมีชีวิตที่ก้าวหน้า
  ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คงไม่มีเราจนถึงทุกวันนี้

  เราควรตอบแทนพระคุณท่านและปฏิบัติตัวที่ดีแก่ท่าน ก่อนที่จะไม่โอกาสจะตอบแทนพระคุณ

 43. จากบทประพันธ์ข้างต้น
  ข้าพมีความคิดเห็นว่าพระคุณของบิดามารดาไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ ท่านมีความรักให้กับลูกทุกคนแม้ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม พวกท่านทำงานหนักเพื่อหวังให้ลูกมีความสุขความสบาย อยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีกว่าพวกท่าน บางครั้งท่านอาจจะเคยด่าว่าแต่ท่านทำไปเพราะรักอยากให้เราเป็นคนดี ดังนั้นในขณะที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่ เราควรดูแลพวกท่าน ทดแทนพระคุณให้ท่านมีความสุข และสุดท้ายนี้ข้าพหวังว่าเพื่อนๆทุกคนควรเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ตั้งใจเรียนเพื่อไม่ให้ท่านต้องผิดหวังในตัวเรา

 44. จากบทประพันธ์….สะท้อนให้เห็นว่าแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณไม่มีสิ่งอื่นใดเปรียบได้ ที่ท่านให้กำเนิดเรามาตั้งแต่เล็กจนโตแม่ดูแลเอาใจใส่คอยอยู่ข้างๆเรา ท่านคอยสั่งสอนเราท่านคอยดูแลปกป้องเราเสมอ ทะนุถนอมเราพระคุณของแม่เหลือที่จะทดแทน ถ้าไม่มีท่านเราก็คงไม่มีวันนี้ เพราะท่านเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเรา

 45. แม่เปรียบเสมือนแผ่นดินที่ทั้งให้ความอบอุ่นและคอยปกป้องเรา
  ลำบากแค่ไหนท่านก็ไม่เคยบ่น ทะนุทนอมเราเสมอ

  นางสาวนิรวรรณ สยุมภูดำเนิน ชั้นม. 4/1 เลขที่ 36

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s