รายวิชา การแต่งคำประพันธ์

ให้นักเรียนส่งแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  11 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ก่อนเวลา 16.00 น.

โดย นักเรียนต้องทำกิจกรรมให้เรียบร้อยทุกกิจกรรม

หากส่งช้ากว่ากำหนด  จะไม่ทำการตรวจและให้คะแนน

ส่วนการสอบกลางภาค  จะสอบในหัวข้อเรื่อง  การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  11  โดยจะจัดสอบในตาราง

และให้เริ่มทำแบบฝึกทักษะ  เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

กรณีที่นักเรียนมีข้อสงสัยให้เขียนลงใน กระดานถาม-ตอบ ได้ทันที

 

โฆษณา

2 responses to “รายวิชา การแต่งคำประพันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s